Uppförandekod

Aktuellt

 • 2020-09-22

  Nu kommer vi till dig!

  Vår timmerbil och skogskran Epsilon M12L80 med Epscab hytt och elstyrning rullar in i närheten av dig inom kort. Kom…

 • 2020-09-16

  Varför leva i ovisshet – använd en våg!

  Vid köp av en PALFINGER TEC 7 kran (inklusive tillvalet BEM/BEM-PJ) ingår PALFINGERS integrerade vågsystem utan extra kostnad! Kampanjen pågår…

 • 2020-06-17

  Glad midsommar!

  Vi önskar er alla en riktigt glad midsommar!

Nyhetsarkiv

Affärer bygger på respekt och förtroende för våra kunder, partners, leverantörer, medarbetare och omvärld. Därför lever vi efter följande Uppförandekod.

Medarbetare
Hinz ska alltid visa respekt och förtroende för medarbetare och deras representanter oavsett arbetsplats. Vi följer kollektivavtal och eftersträvar en öppen företagskultur som bygger på ansvar och respekt för individen. Vi tolererar inte trakasserier, mobbing eller andra dåliga beteenden på våra arbetsplatser. Våra medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas inom företaget oavsett kön, civilstånd, etnisk eller nationell tillhörighet, sexuell läggning, religion, politisk tillhörighet, ålder eller handikapp. Medarbetare uppmuntras att framföra sina åsikter och fritt diskutera frågor med sin chef.

Hälsa och säkerhet
Vi erbjuder en säker arbetsmiljö och strävar att på ett aktivt sätt att ständigt förbättra säkerhet och hälsa i ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet.

Respekt för mänskliga rättigheter
Det är självklart att respektera och stödja grundläggande mänskliga rättigheter. Det är viktigt för oss att våra leverantörer oavsett nationalitet också följer dessa normer i synnerhet i fråga om avskaffandet av tvångs- och barnarbete.

Affärsmetoder
Alla anställda ska behandla kunder och leverantörer på ett rättvist och fördomsfritt sätt. Det ska råda hög integritet och ärlighet i affärsförhållanden. Det är viktigt att undvika eventuella konflikter i affärsverksamheten. Eventuella konflikter ska lösas på ett, för båda parter, rättvist och etiskt vis. Ingen medarbetare får utföra olagliga affärstransaktioner, muta eller delta i någon form av korrupt verksamhet. Ingen medarbetare får ta emot betalning, gåva eller annan typ av ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten vid affärsbeslut.

Samhälleligt miljöansvar
Vi ska bidra positivt till samhället oavsett verksamhetsort. Vi ska föra öppna dialoger med allmänheten, media och myndigheter och sprida kunskap om våra produkter och servicetjänster. Vi ska vara ett föredöme i olika miljöfrågor. Arbetet med ständiga förbättringar avseende utsläpp i luft och vatten är en högt prioriterad fråga i verksamheten och som bedrivs av lokala företrädare i vår verksamhet.

Kommunikation
Hinz arbetar för en öppen kommunikation med beaktande av skyddet för affärshemligheter, lagstadgade sekretesskrav, personuppgiftslag och regler. Personuppgifter får endast samlas in och hanteras i enlighet med personuppgiftslagar. Medarbetare inom Hinz får inte utan behörighet tillgång till, modifiera eller offentliggöra konfidentiell information i otillåtet syfte.