Serviceställen

El och fordonsteknik i Uppsala AB – EFAB

Gnistagatan 8
751 54 UPPSALA

TEL: 018-461110