50-timmars service ingår!

Visste du att med en ny lastbilskran ingår gratis service efter 50 timmar på samtliga PK-kranar från PK4501*.

I grunden gäller 12 månaders garanti (1000 h) på el och hydraulik och 36 månader (3000 h) på bärande delar. Garantin förlängs till 24 månader på el och hydraulik om servicen utförs enligt anvisning, under förutsättning att kranen är produktregistrerad med garantistart.

Service måste utföras inom 50 drifttimmar eller 60 dagar (det som inträffar först) efter att kranen tagits i bruk.

Servicen ska utföras hos Hinz servicepartner – listan hittar här.  

* (gäller ej PC kranar)

symbol 50 timmars service